Ακίνητα

Νικιάνα, Λευκάδα, Ελλάδα

Τετραγωνικά μέτρα:.

Περιγραφή διαμερίσματος