Δημόσια

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι.Μ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚ/ΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Μ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΡΟΝΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΑΡΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΕΟ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΙΑΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ