Ακίνητα

Λευκάδα, Ελλάδα

Η αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (τουριστικών επαύλεων και κατοικιών με ελάχιστη επιφάνεια 40 μ2) συντελείται πλέον σε ένα στάδιο ,απλά , γρήγορα και οικονομικά.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών αδειοδότησης σύμφωνα με τον νέο νόμο.

Εκμεταλλευτείτε την δυνατότητα εύκολης αδειοδότησης του προς εκμετάλλευση ακινήτου σας αποφεύγοντας υπέρογκα (σύμφωνα με το νόμο) πρόστιμα.

Προβλέπετε ακόμη και η απαλλαγή έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ για ορισμένη κατηγορία ακινήτων.

περισσότερα...

Η αδειοδότηση των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών) συντελείται πλέον σε ένα στάδιο , μετά την κατάργηση της υπ.αριθ. 530992/1987 απόφασης Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. με την οποία καθορίζονταν οι Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων . Πλέον η αδειοδότηση των παραπάνω ακινήτων είναι δυνατή χωρίς προηγούμενη έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. Η σχετική διαδικασία αδειοδότησης για όλες τις μονοκατοικίες , βίλες και συγκροτήματα των παραπάνω που είναι νόμιμα υφιστάμενα ως κατοικίες ή είτε έχουν τακτοποιηθεί για κατασκευές και χρήσεις εκτός οικοδομικής αδείας ( με Ν3843/2011 και Ν4014 2011 περί αυθαιρέτων), πλέον γίνεται εύκολη και γρήγορη, με την σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με την βοήθεια ενός Μηχανικού και την καταβολή παραβόλου αξίας μόνο 10€ ανά δωμάτιο η διαδικασία χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. ολοκληρώνεται ταχύτατα εφόσον αυτό αποδίδεται άνευ αυτοψίας ( και εδώ η ευθύνη του Μηχανικού είναι μεγάλη) και εντός 10 ημερών ! Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται ότι το Ε.Σ.Λ. έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010. Προσοχή ! Σε όλες πλέον τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου αυτών (ΜΗΤΕ) και στους παραβάτες (ιδιοκτήτες και διαφημιστές) θα επιβάλλεται πρόστιμο . Το δε πρόστιμο σε ιδιοκτήτη που εκμισθώνει χωρίς το προβλεπόμενο σήμα ανέρχεται στο εξοντωτικό ποσό των 50.000€ !.

Στο επερχόμενο καλοκαιρινό «σαφάρι» της εφορίας φροντίστε εκ προτέρων για να μην είστε το «θήραμα» !.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες λεπτομέρειες.